Wildrijklaan 20
2171 RG Sassenheim
06 13 61 18 57
info@annettedelprado.nl

Consultancy


Onder de noemer consultancy bied ik een breed palet van proces- en inhoudsgerichte diensten aan met betrekking tot organisatieontwikkelingvraagstukken.

Vraagstukken die ontstaan zijn vanuit een diep gevoelde en gedeelde noodzaak  tot verandering.  Ook hierin streef ik naar krachtige, zingevende en betekenisvolle verbindingen.

De verbinding tussen persoonlijke en organisatieontwikkeling, wederzijdse betrokkenheid en gedragenheid, en duurzame ontwikkeling zijn hierbij voor mij essentiële uitgangspunten.

In mijn begeleiding hanteer ik, afhankelijk van het vraagstuk en/of het doel, interventies uit het klassieke verandermanagement, projectmanagement, Theory U, Art of Hosting, Organizational and Relationship Systems Coaching (ORSC), groeps- en teamcoaching.
Belangrijke principes van waaruit ik werk: samen, tijdelijk en resultaatgericht.

Mijn begeleiding richt zich onder andere op:

  • Het ontwikkelen, bijstellen en invoeren van een Strategisch HR beleid
  • Het ontwikkelen van of bijstellen van een Management Development beleid of Talent Management beleid
  • Het samen met het verantwoordelijke management vormgeven van een verandertraject
  • Het faciliteren en/of coachen van projectteams die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van een verandertraject
  • Het begeleiden van teams in het verbeteren van een resultaatgerichte samenwerking
  • Het begeleiden van managementteams die na een periode van reorganisatie weer met nieuw elan de toekomst tegemoet willen treden
  • Het begeleiden van managementteams in het ontwikkelen en inzetten van een nieuwe leiderschapsstijl als gevolg van ondermeer veranderingen in de visie en de strategie.

En ook:

  •  Het begeleiden van intervisie. Intervisie is een krachtige methode om te leren en te ontwikkelen in organisaties. Collega’s adviseren elkaar met betrekking tot werkgerelateerde vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Niet alleen de vraag en het proces van een individuele probleeminbrenger komen aan bod, maar ook dat wat er bij de andere deelnemers in de intervisiegroep speelt. Voor de intervisiebijeenkomsten worden specifieke methodes gehanteerd. Ik begeleid intervisiebijeenkomsten vanuit deze methodes en draag ze over zodat intervisiegroepen zelfsturend worden.
  • Interimwerkzaamheden: als gevolg van uitval van een medewerker, of tijdelijke afwezigheid van expertise, het voor bepaalde tijd vervullen van functies met betrekking tot Management Development, HR-management of het begeleiden van verandertrajecten.

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van de vraagstelling  maak ik gebruik van deskundigen uit mijn professionele netwerk, waaronder De Baak, Centrum voor Leiderschap en Ondernemerschap.

Ik bied mijn consultancy ook in het Engels aan.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek neem  gerust contact op.

consultancy
"Elk individueel perspectief opent een uniek uitzicht op een grotere realiteit. Als ik de wereld door jouw ogen en jij de wereld door mijn ogen ziet, zullen we beiden iets ontdekken, wat we alleen nooit ontdekt hadden"
Peter Senge