Wildrijklaan 20
2171 RG Sassenheim
06 13 61 18 57
info@annettedelprado.nl

Wie


Ik ben Annette del Prado.

Wat mij boeit is de reis die we maken om tot de essentie van het leven te komen. De vraag wat ons drijft, wat maakt dat we doen wat we doen, fascineert mij. Hoe het komt dat we, zowel in ons persoonlijke als in ons werkende leven, nog zo vaak lijdend zijn en te weinig leidend. En daardoor de diepe behoefte aan verbinding met onszelf en onze omgeving kwijtraken. Wat maakt dat het zo moeilijk is om ‘los te laten’ en de keuze te maken om werkelijk te leven en te werken vanuit onze essentie en met onze wezenlijke en unieke talenten en kwaliteiten? Met een open geest, open hart en volle bereidheid?

Deze fascinatie is leidend geweest voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, die gekenmerkt wordt door grote belangstelling voor taal en cultuur, de mens, organisaties, de natuur en de wereld om mij heen.

Ikzelf heb een boeiende reis ondernomen en deze reis is eigenlijk nog steeds gaande. Ik weet inmiddels dat leven en werken met mijn unieke talenten en kwaliteiten en voor mij wezenlijke waarden, essentieel is. Gevoed vanuit een diepe behoefte en een innerlijk weten. En noodzakelijk in een tijd van spanning, continue veranderingen en in een turbulente wereld. Vele jaren heb ik mij ingezet voor wat ik dacht dat goed was voor mij en heb signalen dat het niet goed voelde terzijde geschoven.  Totdat ik  me ten diepste realiseerde dat ik er niet meer omheen kon. Om trouw te blijven aan mijzelf en zo ook aan de omgeving waarin ik me begeef. Om in zuivere verbinding te blijven.

Het heeft geleid tot een andere invulling van mijn persoonlijke en professionele leven. Met meer vertrouwen, zingeving en inspiratie.


Vanuit Matters@Heart richt ik me op coaching, training en consultancy. Ik put daarbij uit mijn ruime werkervaring.

Bij de KLM heb ik geruime tijd gewerkt in functies op het vlak van Kwaliteitsmanagement en –advies, Corporate MD en HR, lijn- en functioneel management. Bij De Baak, Centrum voor Leiderschap en Ondernemerschap, waaraan ik als associate nog steeds verbonden ben, heb ik jarenlang gewerkt als trainer, programmamaker, accountmanager en coach. De thema’s waar ik me bij de Baak mee bezig heb gehouden en me nog steeds mee bezig houd, zijn onder anderen Leiderschap, Verandermanagement en Effectief Beïnvloeden.

Naast deze werkervaring, heb ik een brede opleidingsachtergrond die ik eveneens inzet binnen Matters@Heart. Deze brede opleidingsachtergrond betreft ondermeer een Tolk/Vertaalopleiding, een Masteropleiding Human Development in Organizations, een opleiding Jungiaanse Psychologie, diverse coachingopleidingen en trainingen in het begeleiden van persoonlijke en organisatieveranderprocessen.

Voor meer informatie over mijn loopbaan- en opleidingsachtergrond verwijs ik je graag naar mijn LinkedIn pagina.

Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich als: empathisch, intuïtief, betrokken, zuiver, oprecht benieuwd, respectvol, integer en verbindend.
En ook:  analyserend en onderzoekend vanuit een brede blik, spiegelend en subtiel confronterend, tot de kern willen komen, zowel oog voor detail hebben als voor het grotere geheel, open staan voor diversiteit en een veilige context voor ontwikkeling biedend.

Annette del Prado
"Op de paden van ons leven komen we onszelf, keer op keer, in duizend vermommingen tegen"
Carl Jung


linkedinLinkedIn profiel
twitterVolg mij op twitter