Alleen met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor onze ogen”.

Antoine de Saint-Exupéry

Coaching en verbinding

Ben je op zoek naar je eigen antwoorden? Heb je behoefte aan ondersteuning bij het ontdekken en verankeren van wat jou ten diepste drijft en bezielt? Welkom bij mijn coachpraktijk Matters@Heart. Ik, Annette del Prado, begeleid je graag op jouw pad. 

In ons leven draait alles om zingevende, betekenisvolle en bezielde verbinding. Verbinding met jezelf, met je essentie. Met jouw unieke kwaliteiten, talenten en drijfveren. Dat maakt dat je kunt leven vanuit persoonlijke kracht, in iedere context (werk en privé). En dat leidt tot meer persoonlijk welzijn, levensgeluk en zingeving.

Komen mensen met dit soort verdiepende zingevingsvragen in mijn coachpraktijk? Zelden. De vragen zitten in een andere verpakking, zoals ‘Ik zit niet lekker in mijn vel’. ‘Ik loop iedere keer weer tegen mijn grenzen aan’. ‘Ik snap niet waarom mijn ideeën op het werk nooit worden omarmd’. Alles draait om de dieperliggende en fundamentele antwoorden onder de coachvragen die ze wél stellen. Het is aan mij om samen met jou je vragen te onderzoeken en je te gidsen naar betekenisvolle verbindingen.

Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt, is niets vergeleken met wat ín ons ligt. En als dat naar buiten wordt gedragen, de wereld in, dan gebeuren er wonderen”.

Henry David Thoreau